Caffé Pera
  • Zpět
  • Ovládání programu:

    Kliněte a táhněte myší pro vyškrtnutí slova.

    Mezerník podržte pro zvýraznění dosud nevyškrtaných políček

    CTRL+SHIFT+N
    Začít luštit od znovu

    Křížovka č.17167

           SK       
         ATACHAS     
        ZOĚPUVNF    
      ODPISNÍDOOCHP  
    ESÁAĚNECAZITROMA
    CÉVAVVEZDSSOÍVDZ
    ANBAONDLKETAMZTP
    ZYTÁHTNEČISPUEMŘ
    RYTORAGEMOTAZZTÍ
    ESÉHASSLSÁLRTŘLR
    VÚALOŠUSTTMÁYEVO
    NČTTIVĚKAOVTZNRN
    OIEJUDAISTAŮAÍMO
    KNCAZRUPAKŽÁRDOP
      OÉTGNMIIEASY  
        LINDIANA    
         VSEULB     
           SV       
    AMORTIZACE
    AUDIOMETR
    BLUES
    CÉVA
    ČEST
    ČLEN
    DESATERO
    FOTOAPARÁT
    CHATA
    INDIANA
    JUDAISTA
    KONVERZACE
    LAIK
    LIDUMIL
    MEDVĚD
    MRZET
    MSTA
    NESTVŮRY
    OCET
    ODPIS
    OMEGA
    ONAK
    PIKSLE
    PODRÁŽKA
    PROTIMLUV
    PŘÍRON
    RYBA
    RYTO
    SANĚ
    SATURN
    SEDM
    SKUS
    SRAZY
    STOPA
    SVAH
    SVÍCEN
    ŠUST
    TRAKTÁT
    TRHAČ
    ÚČIN
    UZDA
    VATY
    VLÉCI
    VLNA
    VZEZŘENÍ
    ZDĚS
    ZELÍ
    ZMATEK
    ZPĚVOHRA