Zpracování daňového přiznání nenechávejte na poslední chvíli, ušetříte si tím nervy, ale i peněženku. Nevíte si rady, jak vyplnit daňové přiznání online nebo interaktivní formulář daně pro přiznání k dani z příjmů ? Hledáte účetní firmu, která Vám zpracuje a vyplní daňové přiznání? Potřebujete zpracovat jednorázově účetní agendu a tím získat základ pro výpočet daně k podání daňového přiznání.

Nabízíme zpracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Pro zaměstnance - i s vedlejšími příjmy a pro pdnikatele. Cena od 500,-Kč

Pro Podnikatele - OSVĆ, včetně výkazů pro VZP a OSSZ. Cena od 900,-Kč

Zpracované daňové přiznání dostanete buď vytisknuté, nebo ve formátu pdf, které si můžete vytisknout sami a podepsat, tak i pro elektronické odeslání na finanční úřad.


Kontaktujte nás:

Miroslav Zelenka Tel: 777 942440
E-mail: miro.zel@seznam.czPostup:

Zašleme vám dotazník, vy nám ho vyplňíte a zaělete zpět. Podle údajů, které se vás budou týkat vyplníme daňové přiznání.

Co připravit pro zpracování daňového přiznání?
 1. osobní údaje (celé jméno, rodné příjmení, adresa trvalého bydliště, popř. adresa pobytu v ČR, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, popř. e-mailová adresa číslo bankovního účtu, na který chcete vrátit případný přeplatek na dani (nebo adresu, na kterou chcete poslat složenku)
 2. Doklady potvrzující nároky na různé daňové slevy:

 3. potvrzení školy o studiu dětí nebo vlastním studiu
  potvrzení o pobírání invalidního důchodu nebo držení průkazu ZTP/P
  celé jméno a rodné číslo o dětech, na které uplatňujete slevu na dani (může jen jeden z rodičů)
  celé jméno a rodné číslo o manželce/manželovi bez vlastních příjmů

  potvrzení pojišťovny nebo penzijního fondu o zaplacených částkách na životní pojištění nebo penzijní připojištění
  potvrzení banky o zaplacených úrocích z hypotečního úvěru
  potvrzení o poskytnutém daru na veřejně prospěšné účely
  potvrzení o bezpříspěvkovém darování krve
  potvrzení o zaplacených členských příspěvcích odborové organizaci
  potvrzení o úhradě za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

OSVČ (podnikatel):

  identifikační číslo (IČ)
  Informace důležité pro určení zda je podnikání hlavní nebo vedlejší činností (souběžné zaměstnáním, studiem, invalidním nebo starobním důchod, mateřskou nebo rodičovskou dovolenou)
  Jestli budete budete uplatňovat výdaje paušálem - Tržby za účetní rok (platby za zboží nebo služby, faktury přijaté na bankovní účet nebo v hotovosti) Pokud budte uplatňovat soupis příjmů za rok (platby za zboží nebo služby přijaté na bankovní účet nebo v hotovosti) předmět činnosti podnikání (konkrétní činnost jakou vykonáváte)
  variabilní symbol přidělený správou sociálního zabezpečení
  název zdravotní pojišťovny, u které jste pojištěn
  přehled o zaplacených zálohách od zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení
  informaci o tom, zda si jako OSVČ dobrovolně platíte nemocenské pojištění
  pokud budete uplatňovat výdaje paušálem - soupis příjmů za rok (příjmy za zboží nebo služby) pokud budete uplatňovat skutečné výdaje - soupis nákladů (odečitatelnách výdajů za účetní rok)

Zaměstnanci:

potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů v roce 2019